Deel Print Voeg bladwijzer toe

Foto's

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 397» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...Op deze kaart is weergegeven het huis waar Aijso Hemminga in woonde.

De kinderen van Saecke Siercks en Frouck Focke Teyedr zijn naar Beetsterzwaag teruggekeerd, waar men zich huwelijkspartners koos. De oudste zoon, Sierck Saeckes, trouwde met Haeck Boeledr Boelens van Olterterp. Hij is, net als zijn vader, boer en brouwer. Verder was hij dorpsvolmacht voor Beetsterzwaag in 1588, Raad ter Admiraliteit in 1601 en Rekenmeester voor Zevenwouden in 1603. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen, waarvan de jongste, Taetscke trouwde met Jan Martens Hemminga uit Beetsterzwaag. Hij was hier schoolmeester, notaris en equipagemeester ter zee.

De familie Hemminga was een eigenerfdenfamilie uit Kortehemmen, waar hun familienaam ook van is afgeleid. De familie Hemminga had een huis in de huidige Hoofdstraat van Beetsterzwaag, waar nu het Eysingahuis staat.

Op de kaart van Ockinga (1684) hieronder staat dit huis aangegeven, evenals de andere belangrijke woningen van die tijd.


Eigenaar/BronStichting van Teyens Fundatie, Beetsterzwaag
Datum1684
PlaatsBeetsterzwaag(FR)
Latitude (Breedte)53.059163
Longitude (Lengte)6.0794658
Bestandsnaamkaart van ockinga (1684).GIF
Bestandgrootte114.16k
Dimensies586 x 400
Verbonden metGezin: Hemminga/Boelens (F1168087322); Gezin: Lycklama Nijeholt/van Eysinga (F1263929980); Gezin: Sickma/Boelens (F1168087347); Gezin: van Eysinga/barones van Lynden (F1263929979); Saecke Syercks Sickma van Teijen; dr. Ayso van Boelens

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 397» Volgende»     » Dia voorstelling