Autorisatieboeken, Nedergerecht DantumadeelBron informatie